Privacyverklaring Eskes & Partners Assurantie Adviseurs B.V.

25 mei 2018

Uw privacy is voor Eskes & Partners Assurantie Adviseurs B.V. van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de privacywet. Dit betekent dat uw gegevens veilig zijn bij ons en dat wij ze altijd netjes gebruiken. Eskes & Partners Assurantie Adviseurs B.V. verwerkt dagelijks persoonlijke gegevens van haar (potentiele) klanten, (potentiele) medewerkers en overige betrokkenen als wederpartijen. De persoonlijke informatie waaroverEskes & Partners Assurantie Adviseurs B.V. beschikt, wordt slechts verwerkt voor zover dat rechtmatig, behoorlijk en transparant kan geschieden. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we bij Eskes & Partners Assurantie Adviseurs B.V. allemaal doen met informatie die we over u te weten komen.

Als u vragen hebt, of wilt weten wat we precies van u bijhouden, neem dan contact op met Eskes & Partners Assuranties Adviseurs B.V..

Doeleinden van de gegevensverwerking

Eskes & Partners Assurantie Adviseurs B.V. verwerkt uw persoonsgegevens hoofdzakelijk voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten met Eskes & Partners Assurantie Adviseurs B.V. Deze overeenkomsten zien op het leveren van dienstverlening met betrekking tot het adviseren en afsluiten van verzekeringen, het adviseren en afsluiten van hypotheken, het adviseren en afsluiten van pensioenen en het adviseren en begeleiden van financiële planningen, het assisteren bij het beheer en het reguleren van arbeidsrelaties.

Daarnaast verwerkt Eskes & Partners Assurantie Adviseurs B.V. persoonsgegevens teneinde aan haar wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen. Denk hierbij aan het gebruik van persoonsgegevens ter identificatie bijhet aanvragen van een hypotheek of van nieuwe zakelijke relaties.

Wanneer u uitdrukkelijk toestemming heeft verleend voor het verwerken van persoonsgegevens, dan mag u deze toestemming te allen tijde intrekken. Onderaan deze privacyverklaring vindt u onze contactgegevens.

Uitwisseling van persoonsgegevens
Eskes & Partners Assurantie Adviseurs B.V. verschaft uw persoonsgegevens slechts aan andere partijen wanneer dat voor de dienstverlening of op grond van een wettelijke verplichting nodig is. Zo is het voor het aanvragen van een offerte of het afsluiten van een verzekering of hypotheek noodzakelijk uw persoonsgegevens door te sturen naar verzekeraar of bank. Indien een expert of taxateur wordt ingeschakeld ten behoeve van de voorbereiding of uitvoering van een overeenkomst, wordt hij ook voorzien van de noodzakelijke persoonsgegevens.

Bewaartermijnen van uw persoonsgegevens

Eskes & Partners Assurantie Adviseurs B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk. De bewaartermijnen worden, met inachtnemening van de wettelijke bewaartermijnen, per catagorie van persoonsgegevens vastgesteld.

Cookies
Onze website gebruikt cookies. Cookies zijn kleine bestandjes waar we informatie in kunnen opslaan zodat u die niet steeds hoeft in te vullen. Maar we kunnen er ook mee zien dat u ons weer bezoekt. Wanneer u onze site voor het eerst bezoekt, tonen wij een melding met uitleg over cookies. Hierbij zullen we vragen om uw akkoord voor het gebruik van deze cookies. U kunt via uw browser het plaatsen van cookies uitschakelen, maar sommige dingen van onze dienst werken dan niet goed meer.

Google Analytics
Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze site gebruiken. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Wij laten Google de IP-adressen niet anonimiseren.

Beveiliging
Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Om uw privacy te beschermen, nemen wij alle passende technische en organisatorische maatregelen om te voorkomen dat persoonsgegevens verloren gaan of anderszins onrechtmatig worden verwerkt. Deze maatregelen staan in verhouding met het risico dat u loopt door de verwerking van uw persoonsgegevens.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wanneer onze diensten wijzigen, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen.

Inzage, wijzigen en verwijderen van uw gegevens
Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.

U hebt de volgende rechten:

  • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen
  • inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben
  • het laten corrigeren van fouten
  • het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
  • intrekken van toestemming
  • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik

Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Klacht indienen
Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens
Eskes & Partners Assurantie Adviseurs B.V.
Groesbeekseweg 9
6585KE Mook
info@eskespartners.nl
024-3973837

Over Eskes & Partners
Sinds 1981 actief
Specifieke branchekennis
Volstrekt onafhankelijk
LEES MEER OVER ONS
Contactgegevens
NEEM CONTACT OP
hypotheek ffp-keurmerk