02-03-2016 •

Aansprakelijkheidsverzekering - Een ongeluk zit in een klein hoekje

Aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren

Aansprakelijkheid blijft een onderwerp dat de gemoederen bezig houdt. De meeste uitspraken op het gebied van aansprakelijkheid zijn logisch en begrijpelijk. Maar dit is niet altijd het geval.

Het zogenoemde Hangmatarrest uit het jaar 2010 is daar een goed voorbeeld van:

“Een echtpaar is gezamenlijk eigenaar van een woning. In de tuin hebben zij een gemetselde (holle) pilaar. Aan deze pilaar kan een hangmat worden bevestigd.

De vrouw ligt op een dag in de hangmat. De holle pilaar begeeft het onder haar gewicht en belandt bovenop haar. De vrouw loopt ernstig letsel op.

Het gegeven op zich is vreselijk, maar kan de man door zijn vrouw worden aangesproken als medebezitter van de woning? Hij is immers voor 50% bezitter.

De Hoge Raad besluit van wel waardoor de man uiteindelijk 50% van de letselschade van zijn vrouw moet vergoeden.”

Gelukkig voor de vrouw kon er een beroep gedaan worden op de particuliere aansprakelijkheidsverzekering van het gezin op grond van risicoaansprakelijkheid. Hiermee wordt het belang van het hebben van een aansprakelijkheidsverzekering nog eens onderstreept.

Omdat de wet- en regelgeving aan veranderingen onderhevig is, adviseert Eskes & Partners u, als werkgever, ook een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven naast uw particuliere aansprakelijkheidsverzekering. Hiermee zijn de meeste risico’s afgedekt. Uiteindelijk betreft het een maatwerk situatie welke voor iedereen verschilt.

Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven

Een werkgever moet altijd zorg dragen voor veilige werkomstandigheden en een veilige werkplek. Schiet een werkgever hierin te kort, dan is hij verantwoordelijk voor de schade welke de werknemer daardoor lijdt. Alleen wanneer de schade van een werknemer het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid, is de werkgever niet aansprakelijk.

Als een werknemer schade lijdt, hoeft de werknemer alleen maar aannemelijk te maken dat hij schade heeft geleden door de uitoefening van zijn werkzaamheden. De werkgever is altijd verantwoordelijk voor schade, tenzij de werkgever kan aantonen dat aan de zorgplicht voldaan is.

Tegenwoordig krijgt een werkgever steeds zwaardere verantwoordelijkheden opgelegd als het gaat om werkgeversaansprakelijkheid. Dit blijkt uit het volgende voorbeeld:

“Een werkgever organiseert in zijn gebouw op vrijdagmiddag een workshop ‘dansen op rollerskates’. Deze workshop wordt verzorgt door een extern bedrijf. Een werknemer komt naar deze workshop en maakt een oefenrondje op de rollerskates en breekt daarbij haar pols.

Zij stelt de werkgever daarvoor aansprakelijk. De Hoge Raad wijst de vordering van de werknemer toe, omdat de werkgever zich niet als een goede werkgever heeft gedragen .

De werkgever had deze activiteit mede georganiseerd en had onvoldoende veiligheidsmaatregelen genomen zoals het uitdelen van polsbeschermers.”

Als werkgever kunt u niet alleen aansprakelijk worden gesteld in- en rondom uw gebouwen. Ook in het verkeer kunt u door uw werknemer(s) aansprakelijk worden gesteld.

Wegas

De Hoge Raad heeft vastgesteld dat een werkgever verplicht is te zorgen voor een behoorlijke verzekering voor schade die werknemers in de uitoefening van hun werk zouden kunnen lijden als gevolg van een (verkeers)ongeval. Dat berust op goed werkgeverschap.

Heeft de werkgever dat nagelaten, dan is hij verplicht tot vergoeding van het bedrag dat door een dergelijke verzekering zou zijn gedekt. Ook het woon- en werkverkeer valt onder deze uitspraak. De toerekenbaarheid die hieruit voortvloeit is af te dekken door middel van het sluiten van een Wegas- verzekering.

Heeft u nog geen Wegas- verzekering, dan adviseert Eskes & Partners u deze verzekering wel af te sluiten. U kunt ,als werkgever, met omvangrijke kosten te maken krijgen. Met name als u te maken krijgt met claims op het gebied van letselschade. Deze kosten kunnen zo hoog oplopen dat de bedrijfscontinuïteit in gevaar kan komen. Een motorrijtuigenverzekering of een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven biedt hiervoor niet altijd voldoende dekking.

Wilt u meer informatie over uw verzekeringen of welke mogelijkheden er zijn voor u? Wij zijn u graag verder van dienst. U kunt uw gegevens bij ons achterlaten, zodat wij contact met u op kunnen nemen.

Deel met uw netwerk:
Plaats een reactie
Reacties

Er zijn nog geen reacties geplaatst

Over Eskes & Partners
actief-blue
Sinds 1981 actief
volstrekte-blue
Specifieke branchekennis
desk-blue
Volstrekt onafhankelijk
LEES MEER OVER ONS
Contactgegevens
NEEM CONTACT OP
hypotheek ffp-keurmerk