05-02-2016 •

Ziek Personeel en Verzekeringen

Als zelfstandig ondernemer bent u vanzelfsprekend het liefst bezig met ondernemen en niet met allerlei randzaken die daarbij komen kijken. Eén daarvan is ziek personeel.

Hoewel het onvermijdelijk is, is het toch altijd vervelend wanneer uw personeel zich ziek meldt. Het werk moet toch doorgaan met minder mankracht, er moet een ziekmelding worden gedaan om aanspraak te maken op uw verzuimverzekering en daar wordt u ook nog eens geconfronteerd met een eigen risicotermijn.

Dit zijn natuurlijk zaken welke spelen bij kortlopend verzuim. Maar wat als het personeel langdurig ziek wordt, of zelfs helemaal niet meer in staat is te re-integreren?

Loondoorbetalingsplicht, verzuimverzekering en re-integratieverplichtingen

Wettelijk gezien heeft u als werkgever een loondoorbetalingsplicht van 2 jaren.

Dit risico is af te dekken met een verzuimverzekering.

Maar daar houdt uw verantwoordelijkheid als werkgever niet op. U heeft de plicht om, samen met de werknemer, er alles aan te doen om een zo voorspoedig mogelijke re-integratie na te streven. Dit is geregeld in de Wet Verbetering poortwachter. Hierin wordt beschreven aan welke richtlijnen u moet voldoen.

Houdt u hier zich niet aan, en wordt dit bij de evaluatie door het UWV geconstateerd, kan het UWV een loonsanctie opleggen van maximaal een jaar waarin alsnog de gewenste inspanningen kunnen worden bewerkstelligd. Goede begeleiding door een arbodienst is dan ook zeker aan te raden.

Maar wanneer er keurig aan alle normen is voldaan en de medewerker is na 2 jaren niet hersteld vindt er instroom in de WIA plaats.

WIA

Na beoordeling door het UWV wordt er bekeken of dat re-integratie haalbaar is. Wanneer de werknemer voor meer dan 35% arbeidsongeschikt is en er is nog zicht op herstel, krijgt de werknemer een WGA-uitkering.

U kunt er als werkgever voor kiezen om eigen risicodrager te worden voor dit risico. In dat geval sluit u een WGA-eigen beheerverzekering die, op basis van maandelijkse declaraties verstrekt door het UWV, uitkeert.

Wanneer de arbeidsongeschiktheid duurzaam en volledig (minimaal 80%) is, komt de werknemer in aanmerking voor een IVA-uitkering. Wanneer de werknemer niet meer in een functie binnen uw bedrijf terug kan keren kan er worden gedacht aan ontslag.

Ontslag bij ziekte

Per 1 juli 2015 is de Wet Werk en Zekerheid op een aantal onderdelen aangepast.

Eén daarvan is het ontslagrecht. Hierin is opgenomen dat werknemers, mits er sprake is van een dienstverband van langer dan twee jaar, aanspraak kunnen maken op de zogenaamde transitievergoeding. Deze is gebaseerd op de duur van het dienstverband en bedoeld om de overgang naar nieuw werk eenvoudiger te maken.

Wanneer u besluit om de arbeidsovereenkomst te beëindigen aangezien re-integratie onmogelijk is geworden , bestaat de bijzondere situatie dat u, ondanks alle goede bedoelingen, inspanningen en begeleiding, toch wordt geconfronteerd met de transitievergoeding. Dit bedrag kan bij een langlopend dienstverband aardig oplopen.

Hier kan met wederzijds goedvinden van worden afgezien door de werknemer, maar u zult begrijpen dat dit in de meeste gevallen niet zal gebeuren.

In dit stadium is een advocaat, gespecialiseerd in het ontslagrecht, zeker aan te raden.

Verzekeringsoplossingen (langdurig) verzuim

Het bovenstaande beschrijft, zeer beknopt, de situatie bij langdurige ziekte van werknemers en de verzekeringen die daarvoor te sluiten zijn. Uiteraard zijn er vele varianten en aanvullingen mogelijk.

Voor maatwerkadviezen nodigen wij u dan ook van harte uit ons te contacten. Wij zullen dan kijken naar een zo passend mogelijke verzekerde situatie die aansluit op uw wensen.

Deel met uw netwerk:
Plaats een reactie
Reacties

Er zijn nog geen reacties geplaatst

Over Eskes & Partners
actief-blue
Sinds 1981 actief
volstrekte-blue
Specifieke branchekennis
desk-blue
Volstrekt onafhankelijk
LEES MEER OVER ONS
Contactgegevens
NEEM CONTACT OP
hypotheek ffp-keurmerk