11-07-2016 •

AOW gerechtigde werknemer: regels conform de Wetgeving

Stel, u heeft een werknemer in dienst welke de AOW gerechtigde leeftijd gaat bereiken. U bent tevreden over deze werknemer en u wilt deze werknemer graag in dienst houden c.q. een nieuwe overeenkomst aanbieden. Wat zijn dan de regels conform de Wetgeving? En hoe zit het met de loondoorbetalingsverplichting bij ziekte. Graag gaan wij hieronder nader in op dit onderwerp.

Clausule op polis – ziekengeldverzekering

De meeste verzekeraars hanteren een eindleeftijd op de polis conform de AOW gerechtigde leeftijd. Dit betekent dat de loondoorbetalingsverplichting voor u ,als werkgever, wel blijft bestaan, maar dat u geen aanspraak kan doen op uw ziekengeldverzekering. Wij adviseren u om de polisvoorwaarden hierin goed na te kijken of contact met ons op te nemen.

Loondoorbetalingsverplichting en ziektewet uitkering

Met ingang van 1 januari 2016 is er conform de Wetgeving bepaald dat er voor werknemers, welke de AOW gerechtigde leeftijd hebben bereikt een kortere loondoorbetalingsverplichting van 13 weken geldt. Daarna komt de zieke werknemer in de ziektewet terecht. Doorwerkende AOW gerechtigden hebben recht op een ziektewet uitkering van maximaal zes weken. Deze uitkering wordt verhaald op de werkgever, omdat er voor werknemers die de AOW gerechtigde leeftijd hebben bereikt, geen premies betaald hoeven te worden.

Gevolgen voor re-integratie bij ziekte van een AOW gerechtigde werknemer

  • De werkgever hoeft niet op zoek naar passende arbeid in het bedrijf van een andere werkgever (tweede spoor)
  • De werkgever hoeft geen plan van aanpak voor de re-integratie op te stellen.
  • De werknemer hoeft niet mee te werken aan het opstellen van een plan van aanpak.
  • De werkgever moet re-integratie van de werknemer in het eigen bedrijf bevorderen
  • De werkgever moet maatregelen treffen, zodat de werknemer in staat wordt gesteld de eigen of passende arbeid te verrichten
  • De werknemer moet hieraan meewerken.

Ontslag bij ziekte

Bij ontslag wegens ziekte moet de werkgever voor zijn AOW gerechtigde werknemers aantonen dat herstel niet binnen een termijn van zes weken zal optreden en dat de bedongen arbeid niet in aangepaste vorm verricht kan worden. Het dienstverband van een zieke AOW gerechtigde leeftijd mag opgezegd worden na 13 weken met een opzegtermijn van een maand.

Arbeidsovereenkomst

Een arbeidsovereenkomst van bepaalde tijd bij een AOW gerechtigde werknemer wordt van rechtswege omgezet in een arbeidsovereenkomst van onbepaalde tijd wanneer met voldoet aan de volgende criteria:

  • Er mag een maximum van 6 contracten worden afgesproken met een maximale duur van 48 maanden. Daarin mag bovendien worden afgesproken dat alleen de contracten meetellen die na de AOW gerechtigde leeftijd zijn aangegaan.AUTEUR: WENDY KNUIMAN

Wendy Knuiman

Deel met uw netwerk:
Plaats een reactie
Reacties

Er zijn nog geen reacties geplaatst

Over Eskes & Partners
Sinds 1981 actief
Specifieke branchekennis
Volstrekt onafhankelijk
LEES MEER OVER ONS
Contactgegevens
NEEM CONTACT OP
hypotheek ffp-keurmerk