30-09-2015 •

Miljoenennota voor ondernemers

De Nederlandse economie groeit weer. Het kabinet wil nu ook de werkgelegenheid stimuleren en heeft een lastenverlichting in petto om de kosten van arbeid te verlagen. Verder zijn er stimuleringsmaatregelen gepland voor start-ups en innovatieve bedrijven, maar ook voor de meer traditionele mkb-ers.

Innovatieve mkb-ers
Start-ups en innovatieve bedrijfjes krijgen steun. Er komt volgend jaar 100 miljoen euro en in 2017 nog eens 115 miljoen euro beschikbaar om de administratieve lastendruk voor deze partijen te verlagen.
Het kabinet stelt via het Toekomstfonds extra geld beschikbaar voor innovatieve mkb-ers. Het kabinet maakt hiervoor vanaf 2018 jaarlijks € 5 miljoen vrij. Het Toekomstfonds heeft een startkapitaal van € 200 miljoen. Verder komt er via het Aanvullend Actieplan MKB-financiering dat vorig jaar van start is gegaan en dit jaar doorloopt, geld vrij voor nieuwe mkb-financieringen.

Verlaging van lasten op arbeid
Het verschil tussen bruto en netto loon wordt verkleind door de verlaging van de lasten op arbeid. Voor werkgevers wordt het inhuren van medewerkers daardoor goedkoper, voor werknemers betekent het dat ze bij hetzelfde bruto loon netto meer overhouden.
Er komt vanaf 2017 extra financieel voordeel voor werkgevers om laagbetaalde arbeiders sneller aan te nemen. Er is ook 100 miljoen euro beschikbaar voor zogeheten beschutte werkplekken voor kwetsbare werknemersgroepen.
Zoals al eerder bekend werd, gaat het vaderverlof vanaf 2017 van twee naar vijf dagen.

WW en Wet werk en zekerheid
Door de al eerder ingevoerde Wet werk en zekerheid (Wwz) wordt een aantal wijzigingen in de WW in 2016 van kracht. De maximale WW-duur gaat stapsgewijs omlaag van 38 maanden naar 24 maanden.De opbouw van WW-rechten wordt aangepast. De faillissementsuitkering in de WW wordt gemaximeerd op 150% van het maximum dagloon.

Deel met uw netwerk:
Plaats een reactie
Reacties

Er zijn nog geen reacties geplaatst

Over Eskes & Partners
actief-blue
Sinds 1981 actief
volstrekte-blue
Specifieke branchekennis
desk-blue
Volstrekt onafhankelijk
LEES MEER OVER ONS
Contactgegevens
NEEM CONTACT OP
hypotheek ffp-keurmerk