Pensioen

Inkomenszekerheid is belangrijk. Voor uzelf en voor uw werknemers. Voor nu, maar zeker ook voor later.

Het is nooit te vroeg om te bekijken welke pensioenregelingen geschikt zijn om uzelf of uw medewerkers de zekerheid te verschaffen van een goed inkomen na de pensioengerechtigde leeftijd. Eskes & Partners kan tezamen met u bekijken of uw pensioenregelingen aansluiting op de huidige situatie en de verwachte ontwikkelingen in werk, inkomen en privésfeer. Is dit niet het geval? Dan brengen wij u advies uit over de te ondernemen stappen om over voldoende inkomsten te beschikken op de lange termijn.

Zekerheid van voldoende inkomen tijdens uw pensioen

Elke inkomenssituatie is uniek: geen bedrijf of persoon heeft dezelfde inkomsten, uitgaven en omgevingsfactoren die deze financiën beïnvloeden. Vandaar dat Eskes & Partners op vertrouwelijke wijze tezamen met u uw volledige financiële situatie in kaart brengt, om zo te bepalen welke stappen u zou moeten ondernemen om zeker te zijn van voldoende inkomen na uw pensioengerechtigde leeftijd.

Een pensioentekort doet zich snel voor, bijvoorbeeld wanneer u te weinig werkjaren heeft gehad of regelmatig van werkgever bent gewisseld. In dat geval is het raadzaam om vroegtijdig stappen te ondernemen om het door u gewenste inkomen na pensionering te kunnen ontvangen. Eskes & Partners adviseert op basis van de in kaart gebrachte financiële situatie of u aanvullende maatregelen moet treffen voor een goed pensioen. Hierbij kan gedacht worden aan activiteiten als:

  • Sparen
  • Beleggen
  • Mogelijke aanpassingen van uw hypotheek
  • Lijfrentevoorzieningen

Onafhankelijk pensioenadvies

Wanneer u uw pensioen laat analyseren door Eskes & Partners, weet u zeker dat wij u voorzien van onafhankelijk advies. Wij zijn op geen enkele wijze gelieerd aan derde partijen, waardoor wij regelingen en diensten kunnen adviseren die daadwerkelijk aansluiten op úw situatie.

Neem contact op met de pensioenspecialisten van Eskes & Partners voor een vrijblijvende afspraak.

Vraag vrijblijvend advies over uw pensioen

Uw gegevens worden gebruikt om aan uw aanvraag te voldoen. Gegevens worden uiteraard niet verstrekt aan derden, tenzij dit nodig is om aan uw aanvraag te voldoen. Lees meer in ons privacy policy.

Samen zoeken we naar een gepaste oplossing

Bent u goed verzekerd?

BENT U GOED VERZEKERD?

Al uw financiële diensten

AL UW FINANCIËLE DIENSTEN

Snel schade melden

SNEL SCHADE MELDEN

  • Wij staan 24/7 voor u klaar
  • Betrouwbaar en betrokken aanspreekpunt